Tien jaar op de dool

Afdrukken

vlosteamwebFatmir is de laatste in een lange rij sanspapiers die op een late winteravond aan de deur komt kloppen. In 1999 vroeg hij samen met zijn vrouw asiel aan in België. Hun drie kinderen zijn hier geboren. Fatmir heeft vijf jaar officieel gewerkt, vervolgens was hij twee jaar zelfstandig, en dan niks meer. Het gezin heeft al jarenlang te maken met diepe armoede. Nu worden ze met hun hele hebben en houden op straat gezet wegens huurachterstal. VLOS zoekt hulp en helpende handen om mensen als Fatmir en zijn gezin te helpen, of tijdelijk onderdak te verschaffen.

 

De vele VLOS-vrijwilligers zorgen elke dag voor opvang, basisvoeding en kledij, of ze springen bij met klussen allerhande. Onze vrijwilligers helpen sans-papiers met de administratieve papiermolen rond schuldbegeleiding, of zorgen ervoor dat asielzoekers een min of meer menswaardig bestaan kunnen leiden.

VLOS organiseert en steunt ook tal van solidariteitsacties, zoals de 'Belofte maakt schuld'-campagne, om onze regering op haar plicht te wijzen. Die plicht bestaat erin dat onze politici eindelijk werk maken van de regularisatie van iedereen die in dezelfde situatie verkeert als Fatmir en zijn gezin. VLOS gaat er elke dag keihard tegenaan om 'gekleurde armoede" te bestrijden.

Jozef Hertsens (Coördinator VLOS vzw)